Video de Jenn KI ka (Biloute)

(Gwo Ka - Guadeloupe)
SYNCOPE